Kalendář MŠ

červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapa

Město Orlová
Zdravá mateřská škola
Celé Česko čte dětem
logo msmt s

Projekty

logo msmt

Projekt "MAP"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Anotace projektu:

  • Podpora společného plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO)
  • Zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách
  • Zaměření prioritně na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro osobní i pracovní život
  • Zapojení zákonných zástupců do života škol
  • Spolupráce a výměna zkušeností aktérů ve vzdělávání

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

 Výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1?highlightWords=map

-

-

Projekt "ŠABLONY"

CESTY POZNÁVÁNÍ PRO KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KE STUDÁNCE V ORLOVÉ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008962

Odkaz

--

-

Projekt společné spolupráce MŠ a Domu seniorů Pohoda - "CESTY ŠTĚSTÍ"

Odkaz

-

-

Projekt "Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity" 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_038/0006778

Naše MŠ se stala součástí tohoto projektu prostřednictvím p. ředitelky PhDR.Bc. K. Fodorové, PhD. a p. učitelky B. Trelové v pozici "expert - lektor - učitel z praxe".

 

Copyright © 2019 Mateřská škola Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1033   All Rights Reserved.